meer over ons

Over Onze Organisatie

BESCHRIJVING VAN UW ORGANISATIE/INSTELLING

Stichting Joury is in 2017 opgericht door Syrische vrouwen. Wij zetten ons in voor vrouwen, kinderen en jongeren met een niet-westerse achtergrond. Wij geloven dat deze doelgroep met behulp van de juiste begeleiding en kansen een waardevolle toevoeging kan zijn aan de samenleving. Wij hebben zelf ervaren dat u tijdens uw inburgering veel obstakels tegenkomt. Omdat wij zien dat sommige mensen niet weten hoe ze hiermee om moeten gaan, willen wij graag iets voor hen betekenen. Vanuit onze eigen ervaringen, expertise en kennis van het zetten van stappen in de Nederlandse samenleving is Stichting Joury ontstaan.

WhatsApp Image 2023-11-28 at 7.57.57 PM

BESCHRIJVING VAN UW BELANGRIJKSTE WPS-GERELATEERDE ACTIVITEITEN

Stichting Joury wil een veilige en vertrouwde omgeving creëren voor kinderen, jongeren en vrouwen met een Arabische achtergrond, zodat zij zich in een vertrouwde omgeving verder kunnen ontwikkelen en vrouwen in staat stellen de beste versie van zichzelf te worden. Hierdoor kunnen ze de samenleving beter integreren en emanciperen. Dat doen wij door het aanbieden van activiteiten, evenementen en online en offline ontmoetingen met onze doelgroep.

STRATEGISCH RESULTAAT

1. Participatie – Meer vrouwen bekleden leidinggevende posities, en vrouwen nemen op gelijkwaardige en zinvolle wijze deel aan besluitvormingsprocessen op elk niveau in het belang van vrede en veiligheid, inclusief conflictpreventie en -oplossing, vredesopbouw, bescherming, 4. Hulp, wederopbouw en herstel – Voldoen aan de behoeften en bijdragen aan de empowerment van vrouwen en meisjes, 5. WPS Mainstreaming - Een genderlens wordt toegepast op elke reorganisatie, verbetering, ontwikkeling en evaluatie van analyse, beleid en beleidsimplementatie met betrekking tot vrede en veiligheid

WhatsApp Image 2023-11-28 at 7.46.10 PM (1)
  • 1.1 Verbeterde randvoorwaarden voor gelijke en betekenisvolle participatie van vrouwen en meisjes
  • 1.2 Steun voor betekenisvolle participatie vrouwen- en diasporaorganisaties, mensenrechtenverdedigers en vredesopbouwers die werken aan vrouwenrechten en gendergelijkheid
  • 3.1 Vrouwen en meisjes hebben toegang tot veiligheids- en rechtssystemen
  • 4.1 Verbeterde fysieke, mentale en psychosociale gezondheid van vrouwen en meisjes
  • 4.2 Verbeterde sociaal-economische positie van vrouwen en meisjes
  • 4.3 Humanitaire respons is conflict- en gendernetwerkgevoelig en responsief; hoofdrol voor lokale vrouwenorganisaties en

Partners