Over Joury

Stichting Joury is in juni 2017 gestart. Onze visie is, Syrische en Arabische vrouwen en hun kinderen helpen zich aan te passen aan Nederland.

Er zijn de afgelopen jaren veel Syriers en andere Arabische vrouwen met hun kinderen gevlucht naar Nederland. Er zijn veel knelpunten waar de nieuwkomers tegen aan lopen.

Joury is op het moment vooral nog bezig met de intensieve maatschappelijke begeleiding van deze doelgroep. Zelfredzaamheid is voor de doelgroep gezinnen in deze tijdsperiode nog niet vanzelfsprekend. Daarvoor ontbreekt bij deze gezinnen nog te veel basale kennis over hoe de Nederlandse samenleving in elkaar steekt.

Joury bied begrijpbare informatie op maat door extra inhoudelijke ondersteuning te bieden aan nieuwe gezinnen. De vrijwilligers van Joury spreken de taal en hebben zelf ervaren hoe het is om een nieuwkomer te zijn in de gemeente. Stichting Joury bied mogelijkheden om de nodige informatie in de eigen taal aan te leveren. Ook is de visie van Joury, maatschappelijke participatie stimuleren en vrijwilligerswerk te faciliteren.