Onze Doelen

De hoofddoelstelling van stichting Joury is het faciliteren van de integratie van Syrische vrouwen en Arabische vrouwen in de Nederlandse samenleving met behoud van hun oorspronkelijke identiteit. Daaronder wordt verstaan:

  • Ontwikkelen van de individuele vaardigheden van kinderen en vrouwen op intellectueel, creatief en sociaal vlak.
  • Het duidelijker maken van de rechten en plichten van vrouwen in de Nederlandse maatschappij en hen helpen te integreren en zich te houden aan de cultuur en wetten van de nieuwe samenleving.
  • Het verband tussen het Arabische kind en zijn moedertaal versterken als de basis waarop hij moet bouwen om andere nieuwe talen te leren en daarin te excelleren.
  • Het oplossen van problemen die het gevolg kunnen zijn van het verschil in culturen tussen ouders en kinderen.
  • Probeer een vacuüm op te vullen dat veel vrouwen en kinderen hebben vanwege het verlies van gezins- en sociale omgeving als gevolg van migratie.